Allergie

Tijdens een 1 op 1 persoonsgebonden gesprek staat U, met uw vraagstelling centraal. Na een introductie, met daarin de vraagstelling, probeer ik met U de juiste diagnose te stellen om daarna naar de goede oplossing te werken. Naast een aantal administratieve zaken, mag U verwachten dat er veel aandacht wordt besteed aan uw voedingspatroon. Samen met de diagnose wordt uw huidige voedingspatroon dan omgezet in een persoonlijk aangepast voedingsadvies op maat.

Tijdens vervolgconsulten wordt de voortgang besproken en zonodig worden er aanpassingen gemaakt om zo tot een optimaal resultaat te komen. De diëtist geeft U inhoudelijk adviezen en probeert U te coachen. Ook U zelf zult er veel moeite voor moeten doen om uw aangepaste voedingsadvies in de praktijk te brengen en te laten slagen.